POTWORNIE POTWORNY POTWÓR

potwornypotwor

Potwornie potworny potwór
Przeciśnie się przez każdy otwór,
Potwornie potworne wysuwa pazury
I w każdej kanapie robi wielkie dziury.
Z potwornym potworem potworne kłopoty –
Potwornie naśmieci i nastraszy koty.
Wieczorem potworne paszczą robi wrzaski,
Aż ze ścian w pokoju spadają obrazki!

Potwornie potworny potworze,
Lepiej potworzyć idź sobie na dworze!
Możesz tam straszyć w naszym stawie ryby,
Bo tylko one nie wiedzą,
że potwornie potworny to jesteś… tylko na niby!

Reklamy