Rozmówki zwierzako-ludzkie

“Sio!” – w języku ptasim znaczy: “Zostaw to małe, biedne kociątko, i zaraz się stąd wynoś, ty wstrętna wrono!”

Reklamy