Kontakt

kontakt-1Z Bździnnduchą można kontaktować się wyłącznie wirtualnie.

Wszelkie Pytania, Prośby o Porady, Listy Pochwalne uprasza się wysyłać na bzdzinducha@gmail.com

Reklamy